2,6 millioner

i premiepotten hver uke!

SnapChance er et norsk lotteri for mobil, med lisens fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Halvparten av alle inntektene fra loddsalget, fratrukket premieutbetalinger, går til Right To Play.

  • Ukentlig hovedgevinst på 1 million kr
  • Mer enn hvert femte lodd gir gevinst
  • Vinn opptil 1.000 kr her og nå

2,6 millioner

i premiepotten hver uke!

SnapChance er et norsk lotteri for mobil, med lisens fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Halvparten av alle inntektene fra loddsalget, fratrukket premieutbetalinger, går til Right To Play.

  • Vinn opptil 1.000 kr her og nå
  • Mer enn hvert femte lodd har gevinst!‍
  • Ukentlig jackpot på 1.000.000 kr

SnapChance opererer
på vegne av Right To Play

SnapChance opererer
på vegne av Right To Play