Et unik spillkonsept

Snapchance - ditt bilde er ditt lodd.

SnapChance er et underholdningsspill med pengepremier, og er et unikt, patentert, lotterikonsept utviklet av det norske selskapet Multilot AS.

SnapChance er et lotteri som kobler loddet sammen med spillerens egne bilder. Når man kjøper ett eller flere lodd, kan spilleren velge å linke ett bilde til hvert lodd. Bildene linkes til et unikt nummer i den forhåndstrukne nummerrekken i lotteriet. Når vinnerloddet presenteres, vises vinnerens eget bilde.

Forhåndstrekning av lotteriet

SnapChance gjennomfører ukentlige trekninger. Disse gjøres før loddene legges ut for salg, slik at hvorvidt et lodd representerer en gevinst eller ikke er avgjort før salget starter. Hver uke trekkes et definert antall lodd i en serie. Loddene fordeles tilfeldig utover denne serien ved bruk av en tilfeldighetsgenerator som er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene for tilfeldighetsgeneratorer til bruk i lotterier av GLI (Gaming Laboratories International, www.gaminglabs.com) på vegne av det norske Lotteri- og Stiftelsestilsynet (www.lottstift.no).

Presentasjon av trekningen

De tre høyeste premiekategoriene, med premier fra 12,500 til 1 million kroner, annonseres ukentlig når loddsalget har stengt. Premiene vil bli annonsert på nettsiden, og/eller via andre tilgjengelige mediekanaler som gjelder i Norge.

Alle premier i de fire laveste premiekategoriene blir annonsert direkte i spillet når man har kjøpt og betalt for lodd.