Lotteri i Norge

SnapChance opereres av SnapChance.no AS på vegne av Right To Play (www.righttoplay.no). Right To Play er gitt tillatelse til oppstart og drift av lotteri i henhold til lotteriforskriftens § 7, for konseptet SnapChance. Tillatelsen gjelder for Norge, og er gitt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (www.lottstift.no) den 29. september, 2017.

 

LODDSALGSPERIODE

Tillatelsen løper fra 19. september 2018 til 28. februar 2026, og er den perioden salg og trekning av SnapChance-lodd kan gjennomføres.

 

Ansvarlig spill

SPILLEAVHENGIGHET OG FOREBYGGENDE TILTAK

SnapChance tar spilleavhengighet på alvor og gjennomfører en rekke tiltak for å tilrettelegge for ansvarlig spill. For sikre at ingen utvikler problematisk spilleadferd i ung alder, tillater ikke SnapChance registrering av spillere som er under 18 år. Dersom en registrering ikke oppfyller aldersgrensen vil det derfor ikke opprettes en brukerkonto.

For å gi oversikt og kontroll over spilleforbruk har SnapChance satt begrensning for hvor mye den enkelte spiller kan tape per dag og uke. Foruten de obligatoriske satsene som følger av Spillereglene, er det også mulig å sette en frivillig lavere grense.

For å avdekke mulig spillavhengighet, gjennomfører SnapChance en analyse av loddkjøp for å avdekke kjente transaksjonsmønstre knyttet til problematisk spilleadferd. Dette gjøres i tråd med gjeldende personvernreglement og er nærmere omtalt i SnapChance personvernerklæring.

HJELPETILTAK

Om du føler et behov for profesjonell bistand med dine spillvaner er det viktig med riktig hjelp. Hjelpelinjen (Tlf.: 800 800 40) er betjent av helsepersonell med spesialopplæring og er åpen alle hverdager fra kl. 09 til 21.

Tjenesten er en anonym og gratis hjelpetelefon (vanlig takst fra mobiltelefon). Foruten å bistå med råd og hjelp til å håndtere din spillesituasjon, kan du her få opplysninger om faresignaler og konsekvenser ved spilleproblemer.