Spilleregler

Følgende spilleregler gjelder for SnapChance:

 • SnapChance har 18 års aldersgrense.
 • Spillet er ikke interaktivt, og trekningen gjennomføres før loddene legges ut for salg.
 • Under spillet vil spilleren se illustrasjoner av en virtuell trekning, som informerer spilleren om eventuelle gevinster.
 • Det er satt begrensning for hvor mye den enkelte spiller kan tape per dag (Kr. 1.500,-) og per uke (Kr. 3.500,-). Når disse grensene nås, vil spilleren ikke kunne overføre ytterligere penger til spillet innenfor 24 timer, av den respektive uken. Dette er grenser satt for å beskytte den enkelte spilleren mot spillavhengighet og kan ikke justeres av spilleren. Den enkelte spiller kan derimot sette lavere grenser enn de nevnte på sin spillerprofil.
 • Bekreftelse for deltakelse i lotteriet gis i form av en loddkvittering. Kvitteringen vil bli lagret elektronisk og er tilgjengelig ved spillerens digitale “lommebok” under ”transaksjonshistorikk”.
 • Loddkvitteringer lagres i henhold til kravene i regnskapsloven i 5 år etter utløpet av det regnskapsår de ble utstedt i.
 • Spilleren kjøper lodd ved å sende et bilde med betalingen, enten via en mobilapplikasjon eller via www.snapchance.no, til lotteriets operatør. Det fremlagte bildet kan ikke være støtende eller i strid med opphavsrett og gjøres på spillerens eget ansvar. Bilder av barn bør unngås og bilder av tredjepersoner må kun brukes etter samtykke fra de aktuelle personene. SnapChance forbeholder seg retten til å ikke bruke bilder som bryter med disse kravene.
 • Pris per lodd er 25 kr.
 • For å delta i lotteriet må spilleren angi riktig navn, fødselsdato, adresse og kontonummer. Ukorrekt eller falsk informasjon kan føre til at brukerprofilen suspenderes og / eller føre til tap av retten til premiepenger.
 • Spillerens konto er personlig og kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre. Overtredelse av dette vil medføre at spilleren blir utestengt fra videre deltakelse, og kan føre til tap av premiepenger.
 • Spillerens personlige konto kan ha en maksimal saldo på 10.000 kr. Overskytende beløp blir overført til spillerens bankkonto.
 • Kvitteringer fra deltakelse i SnapChance er personlige og kan ikke omsettes.
 • Lotterireglene kan endres uten forutgående melding, men vil være tilgjengelige på www.snapchance.no.
 • Multilot AS er ikke ansvarlig for tap som følge av lotteriet.
 • Deltakelse i SnapChance skjer på spillers eget ansvar.
 • Dersom det er skjer en feilaktig godskriving til spillerens personlige konto og det disponeres over dette, plikter spilleren å tilbakebetale beløpet til SnapChance. Dette gjelder også dersom spilleren i god tro oppfattet godskrivingen som riktig.
 • Snapchance er ikke ansvarlig for spillerens indirekte tap, eller omkostninger, tap og bortfall av premie når dette skyldes spillerens forhold. Dette gjelder blant annet tilfeller hvor spilleren ikke overholder SnapChance spilleregler eller feil ved kommunikasjonen til eller fra SnapChance systemer.
 • SnapChance er fritatt fra ethvert ansvar for manglende utførelse av sine plikter, dersom dette skyldes hindring eller forhold som ikke med rimelighet kunne vært forutsett og/eller overvunnet, og som ligger utenfor SnapChance kontroll. Dette gjelder for eksempel krig, krigshandling, avgjørelser fra offentlig myndighet, endring i lov eller forskrift, arbeidskonflikter, tekniske problemer, tekniske problemer hos tredjepart eller spilleren, sykdom hos nøkkelpersoner og tilsvarende force majeure-forhold
 • Klage, eller krav fra spillere vedrørende gevinstutdelinger eller lignende forhold, skal meldes til SnapChance.no AS senest innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet. Klager eller krav som ikke fremsettes innenfor denne perioden kan avvises. Eventuell gevinst tilfaller SnapChance.no AS. Klagen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å muliggjøre SnapChance sin behandling. Dersom en mangelfull klage ikke suppleres med ytterligere tilstrekkelige opplysninger innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet, kan den avvises. SnapChance vil besvare alle klager innen rimelig tid.
 • Antallet solgte lodd skal ikke overstige 12 millioner per kalenderår. Omsetningsgrensen per år skal ikke overstige 300 millioner kroner.
 • Det er ikke lov å spille SnapChance på kreditt. Dersom vi oppdager spill på kreditt vil vi stenge spillerens konto.
 • SnapChance har en gjennomsnittlig gevinstandel på 45% av omsetning. Dersom alle lodd selges ut, vil estimert gevinstbeløp per år være 135 millioner. Lotteriet gjennomføres med ukentlige trekninger basert på 232.000 lodd per uke.

Gevinstplanen per uke består av syv premiekategorier fordelt som følger:

Premierekategori Premiestørrelse Antall vinnerlodd
1 1 000 000 1
2 125 000 2
3 12 500 4
4 1 000 50
5 250 100
6 50 1 000
7 25 47 400
 • Premiestørrelse: 1 000 000
  Antall vinnerlodd: 1

 • Premiestørrelse: 125 000
  Antall vinnerlodd: 2

 • Premiestørrelse: 12 500
  Antall vinnerlodd: 4

 • Premiestørrelse: 1 000
  Antall vinnerlodd: 50

 • Premiestørrelse: 250
  Antall vinnerlodd: 100

 • Premiestørrelse: 50
  Antall vinnerlodd: 1000

 • Premiestørrelse: 25
  Antall vinnerlodd: 47 400