Om SnapChance

SnapChance.no AS er et heleid datterselskap av Multilot AS, et norsk selskap som spesialiserer seg på lotterier- og tilfeldighetsspill og som utvikler teknologi og konsepter, herunder konseptet SnapChance. SnapChance.no AS er godkjent som lotterioperatør i Norge av Lotteri- og Stiftelsestilsynet for å operere SnapChance i Norge på vegne av den humanitære organisasjonen Right To Play som har tillatelse til å drive lotteri etter Lotteriforskriftens § 7.